Fragtpriser

Vi har individuelle fragtpriser på vores varer, men du kan altid finde den præcise fragtpris lige under prisen på produktsiden.
Ved bestlling af flere vare betales kun den dyreste fragt.
Du vil altid få de samlede omkostninger til fragt på den enkelte ordre oplyst, inden du afgiver bestilling.

På alle ordrer over DKK 500.- er der Fri Fragt.
Fri Fragt er altid med GLS til en GLS-pakkeshop.

Levering til ikke-brofaster øer, Færøerne og Grønland

Her kan du finde ud af hvad vi kan tilbyde, hvis du er bosat et af disse steder.
Levering til ikke-brofaste øer
På Computersalg.dk benytter vi forskellige samarbejdspartnere. Ved varer hvor Post Danmark eller GLS står for transporten, leveres der også til ikke-brofaste øer. På alle andre varer har vi desværre kun mulighed for at levere til færgeleje. Når du ser på et produkt på vores hjemmeside, kan du altid se hvilken transportør vi benytter til transporten.

Særligt om levering af hvidevarer til Bornholm
Levering af hvidevarer til Bornholm varetages af transportøren PP-Jensen og foregår som en almindelig kantstenslevering (dvs. leveres til nærmeste hoveddør i bygningen). Der er således ikke mulighed for oppebæring, montering eller andre serviceydelser.
Kantstenslevering til Bornholm har et tillæg på kr. 499 kr.

Levering til Færøerne og Grønland
Vi har i øjeblikket ikke mulighed for at levere til Færøerne eller Grønland. Er du bosiddende et af disse steder, kan du enten benytte en leveringsadresse i Danmark eller kontakte kundeservice på tlf. 70 22 23 32 for at høre om mulighederne for levering til færgeleje, f.eks. Grønlandshavnen.Hvis du er i tvivl om noget, er du altid meget velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 70 22 23 32.

Betingelser:
Vi tilbyder levering med Post Danmark, GLS eller fragtmand, valgmulighederne kan afhænge af produkttype.
Reklamationsbestemmelserne for leverancerne følger den benyttede transportørs bestemmelser*.
Generelt set kan oplyses at ved enhver skade på forsendelsen tages der imod ved skriftligt forbehold for senere undersøgelse af indholdet eller helt ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Ved ej synlig skade skal der reklameres indenfor 7 dage, både til os og transportøren.

* Uddybende reklamationsbestemmelser.
Post Danmark

§ 1.17.2 ERSTATNING VED BORTKOMST OGBESKADIGELSE
Post Danmark Logistik A/S er erstatningspligtig forbortkomst, herunder helt eller delvist tab af pakkensindhold, eller beskadigelse af en Erhvervspakke,såfremt bortkomsten eller beskadigelsen skyldesforsæt eller uagtsomhed, der kan tilregnes PostDanmark Logistik A/S.§1.19: Reklamation til Post Danmark Logistik A/S i anledningaf synlig beskadigelse af en pakke, eller ved helteller delvist tab af indhold af pakken, skal ske straksved modtagelsen af pakken. Ved ikke synlig beskadigelseskal reklamation ske til Post Danmark LogistikA/S inden 7 dage fra modtagelsen,Kilde: http://www.postdanmark.dk/da/Documents/Forretningsbetingelser/erhvervspakker-1.pdf

GLS
§ 7.2.1 Ved synlig skade eller mangel iindhold skal modtager reklamere straksved at kvittere for levering med begrundetforbehold. Er levering sket somnævnt i pkt. 2.2, skal kunden reklameretil GLS senest kl. 16 den efterfølgendehverdag.§ 7.2.2 Ved ikke synlig skade inden for 7dage efter levering jf. pkt. 2.5, søn- oghelligdage ikke medregnet.§ 7.3 Modtager skal stille evt.beskadigede forsendelser klar tilafhentning på leveringsadressen ioriginalemballage. Er dette ikkemuligt, mister kunden retten tilerstatning. GLS må bede om fotodokumentationaf beskadigedeforsendelser.Kilde: http://www.gls-group.eu/276-I-PORTAL-WEB/content/GLS/DK01/DA/510218_-generelle-betingelser.htm