Oplysning om klagemuligheder

Vi i ComputerSalg A/S vil gå rigtig langt for vores kunder, så hvis du støder på en tvist opfordrer vi dig til at kontakte os via email.
Det vil gøre behandlingen af din henvendelse hurtigst, hvis du kort kan opridse sagsforløbet samt oplyse hvad du ikke finder rimeligt samt gerne et forslag til ønsket løsning.
Vi skal venligst bruge ordrenummer, fakturanummer eller RMA nummer som henvendelsen drejer sig om. Herefter vil en leder i den relevante afdeling tage hånd om sagen hurtigst muligt, vær dog opmærksom på at sagen vil blive undersøgt grundigt før du får svar, så der kan godt gå et par dage før svar modtages.

Du kan kontakte os på mail: salg@computersalg.dk

Alternativt kan du sende et anbefalet brev til vores adresse:

ComputerSalg A/S
Kimmerslevvej 28
4140 Borup
DANMARK


Hvis vi ikke i fællesskab finder en rimelig løsning, kan der indgives klage til en af følgende;

For forbruger bosat i Danmark:
Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. såfremt deres betingelser er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Center for Klagesøgning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

For forbruger med bopæl i et andet EU-land:
Du kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal:http://ec.europa.eu/odr/
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse, som er: kundeservice@ComputerSalg.dk